Optymalizacje procesowe

Optymalizacja łańcucha dostaw ma na celu podjęcie działań dążących do obniżenia kosztów funkcjonowania łańcucha przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu efektywności. Oferujemy rozwiązania, w których wzrost konkurencyjności to nie tylko ograniczenia w kategorii kosztów, ale przede wszystkim właściwy dobór i integracja ogniw łańcucha w kontekście produktu i elastyczności reagowania. Przyjęta przez nas metodologia optymalizacji bazuje na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Przeprowadzamy diagnostykę wskazanego obszaru, dostarczamy nasze know-how jako narzędzie do reorganizacji, zapewniamy pomoc w działaniach decyzyjnych, gwarantujemy wsparcie i nadzór.

 

W zakresie optymalizacji łańcucha dostaw oferujemy:

  • prace badawcze obejmujące identyfikację procesów stanu obecnego (AS-IS) oraz ich ponowna adaptacja w kontekście optymalizacji (TO-BE),
  • rozpoznanie obszarów o wysokim stopniu operatywności oraz wąskich gardeł,
  • indywidualne dopasowanie rozwiązań informatycznych dedykowanych kategorii optymalizacji procesów oraz sprecyzowanie wymagań odnośnie funkcjonalności systemu,
  • procedury służące segmentacji grup konsumentów,
  • transfer wiedzy odnośnie usprawniania procesów w łańcuchu dostaw.

 

Działania optymalizacyjne obszaru SCM generują pakiet korzyści, których efekty widoczne są zarówno w łańcuchu wewnętrznym przedsiębiorstwa (wzrost wydajności operacji, eliminacja marnotrawstwa, bardziej efektywne rozplanowanie i wykorzystanie zasobów), jak i zewnętrznym (poprawa relacji z dostawcami i odbiorcami, koordynacja i synchronizacja przepływów pomiędzy ogniwami).

logo3.jpg logo2.jpg logo1.jpg logo4.jpg RADA_BIZNESU_wzieu_fb_logo_000.jpg logo_wzieu_www02.png
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij