Wdrożone projekty

Komfort

Opis projektu

Wdrożyliśmy system analiz oparty o rozwiązania ekstranetowe, wdrożenie systemu ERP SAFO (moduły: Sprzedaż, Logistyka, Zakupy, Magazyn WMS, Aplikacje Internetowe). Wdrożyliśmy portal internetowy integrujący obszary organizacyjne (sklepy / centrala / magazyny). Kierowaliśmy tymi projektami i je bezpośredni realizowaliśmy.

Black Red White

Zakres projektu

Modelowanie procesów biznesowych

Opis projektu

Wykonaliśmy modelowanie procesów biznesowych rozpoczynając od mapy głównej działalności poprzez schematyzowanie, eliminacje procesów niepotrzebnych do audytu oprogramowania. Uczestniczyliśmy w wyborze i implementacji rozwiązań wspierających procesy.

LEROY MERLIN

Zakres projektu

Wybór systemu do prognozowania i uzupełniania zapasów.

Opis projektu

Przygotowaliśmy metodologię oceny oprogramowania.
Metoda została oparta na badaniu funkcji współczynników – ocena funkcjonalności system, dostawcy systemu, budżet oraz subiektywne odczucia sporządzone w formie analizy SWOT.

DECORA

Zakres projektu

Wdrożenie modelu Intercompany oraz Stock Transfer w systemie SAP dla spółek z grupy zlokalizowanych w Rumunii, Chorwacji i na Węgrzech.

Opis projektu

Uruchomiliśmy autorską adaptację standardu Intercompany realizująca - wymianę informacji pomiędzy spółami zagranicznymi w grupie pracjących na wspólnym systemie, bez konieczności operacyjnej rejestracji dokumentów. System SAP automatycznie fakturuje klienta końcowego z Czech, Słowacji, Rumunii, Chorwacji podczas wysyłki z magazynu polskiego lub węgierskiego.

TUPLEX

Zakres projektu

Wdrożenie systemu SAP ECC 6.0. w tym w szczególności w zakresie WM. Przeprowadzenie Koncepcji Wdrożenia, implementacji, programowanie, szkolenia, testów i startu systemu WM w magazynie.

Opis projektu

System steruje wózkami widłowymi w oparciu o optymalizacje priorytetów, steruje procesem ciecia, a wdrożenie oparte jest o terminale radiowe.
Magazyn wysokiego składu i magazyn blokowy.
Cecha charakterystyczna wdrożenia to implementacja autorskich metod replenishmentu wewnątrzzakładowego - w szczególności sterowanie kolejkowaniem wózków widłowych i kontrola wysyłek za pomocą autorskich rozwiązań oraz Monitorowania Awizacji.

3 SHAPE

Zakres projektu

Modelowanie procesów biznesowych – analiza AS IS.

Opis projektu

Wykonaliśmy audyt procesów biznesowych, który obejmował analizę takich obszarów jak: finanse, sprzedaż i zamówienia, planowanie produkcji, produkcja, jakość, magazynowanie, zakupy zaopatrzeniowe, wysyłka oraz serwis. Dokonaliśmy mapowania procesów wchodzących w zakres wskazanych obszarów. Zakres koncepcji zawierał analizę SWOT oraz rekomendację procedur modyfikacji i metod postępowania w celu poprawy efektywności działań kontrolowanych płaszczyzn.

W.KRUK

Zakres projektu

Optymalizacja i uszczelnienie procesu zarządzania zapasem i obsługą procesów zakupowych. Usystematyzowanie i ustrukturyzowanie danych, ujednolicenie źródeł informacji, przemodelowanie procesów, współpraca z dostawcą systemu<

Opis projektu

Modelowanie dotyczyło procesów zarządzania asortymentem, zamówieniem zakupu, awizacją oraz przyjmowania dostaw do zamówień łącznie z odchyleniami.

Georg UTZ

Zakres projektu

Audyt procesów wewnętrznych w obrębie magazynu. Opracowanie koncepcji działania docelowych procesów ich opis, przeprowadzenie procesu wyboru systemu WMS (opracowanie zapytania ofertowego, ocena dostawców, ocena ofert, rekomendacje)

Opis projektu

Przeprowadziliśmy audyt procesów zachodzących w magazynie oraz na styku jednostek funkcjonalnych magazyn-produkcja. Na podstawie analiz strukturalnych utworzyliśmy dokumentację w postaci koncepcji procesowej i modelu przepływów w celu wyboru systemu WMS. Uwzględniono automatyzację procesów, określone zostały wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne systemu, będące odzwierciedleniem potrzeb. Przygotowaliśmy zapytania ofertowe, opracowana została metodologia oceny dostawców oraz ich ocena.

Polkomtel

Zakres projektu

Udział w jednym z największych projektów wdrożeniowych w zakresie logistyki SCM w Polsce. Jesteśmy odpowiedzialni za biznesowe skalowanie procesów logistycznych dotyczących dystrybucji w kanałach stacjonarnych i zdalnych, łańcuchy B2B i B

Opis projektu

Przeprowadziliśmy analizę biznesową i systemową procesów w obszarze Logistyki w Polkomtel Sp. z o.o. i GK Cyfrowy Polsat dla SAP ERP, opracowaliśmy model referencyjny na poziomie HLD i LLD. Zbudowano architekturę rozwiązania w zakresie logistyki i IT.

EURO RTV AGD

Zakres projektu

Wdrożenie systemu sterowania magazynem WMS – jeden z największych magazynów w Polsce. Procesy realizowane są w systemie SAP – odpowiadamy za konfigurację procesów, ich biznesowe odwzorowanie w systemie, programowanie i adaptac

Opis projektu

W oparciu o przeprowadzone analizy dokonaliśmy opracowania koncepcji i implementacji systemu sterowania magazynem wysokiego składu WMS – 70 000 m2, 300 pracowników, 5 stref, sterowanie wózkami, kompletacją, półautomatyką wózkową, procesami od wejścia do wyjścia towaru, planowaniem wysyłek.

Szynaka Meble sp. z o.o.

Zakres projektu

Audyt kierunkowy dotyczący wdrożenia systemu do sterowania magazynem klasy WMS. Wskazanie i rekomendacje dotyczące dalszego postępowania w zakresie projektu.

Opis projektu

Przeprowadziliśmy analizę procesową w magazynie logistycznym pod kątem wdrożenia systemu WMS. W magazynie wyróżniono różne grupy asortymentowe i dokonano charakterystyki ich składowania. Wykonaliśmy graficzną prezentację przepływów strumieni logistycznych oraz graf wizualizacji procesów magazynowych. Zebraliśmy informacje, stworzyliśmy wizję lokalną oraz dokonaliśmy oceny dokumentacji procesowej i wdrożeniowej, co było determinantem ukształtowania wniosków, stworzenia analizy SWOT a ostatecznie rekomendacji kierunkowej dalszego postępowania.

VGL GROUP

Zakres projektu

Wytwarzanie aplikacji zarządczych (wokflow), w tym w szczególności autorskiego rozwiązania do sterowania przepływem dokumentów – skanowanie, ścieżki akceptacji, workflow, zarządzanie zleceniem, projektem, zapotrzebowaniem i korespon

Opis projektu

Stworzyliśmy oprogramowanie służące zarządzaniu wiedzą w firmie. W skład serwisów tego oprogramowania wchodzi m.in.: Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), który automatyzuje i upraszcza procesy związane z obiegiem dokumentów operacyjnych oraz wewnętrznych, CRM wspomagający zarządzanie relacjami z klientami czy rejestr umów. Oprogramowanie to współpracuje z systemami finansowo-księgowymi i spedycyjnymi innych firm, stosowanymi w firmie VGL GROUP.

CRX Sp. z o.o.

Zakres projektu

Przeprowadzenie zmian w zakresie zarządzania logistycznego. Zmiana lokalizacji magazynu i siedziby spółki. Wdrożenie WMS Safo. Wdrożenie zarządzania popytem, kategorią i planowanie zapasów. Opracowanie i wdrożenie koncepcji oraz rozwiązan

Opis projektu

Hurtownia danych integruje dane z systemów – SAP BO (ERP), WMS, zewnętrznych źródeł. Stanowi podstawę dla raportowania w Crystal Reports oraz podstawę do procesów wspomagania operacyjnego poprzez platformę B2B / B2C. Odpowiadaliśmy za opracowanie źródeł danych ich transformacji oraz modelowania w pełnym cyklu ETL.

logo3.jpg logo2.jpg logo1.jpg logo4.jpg RADA_BIZNESU_wzieu_fb_logo_000.jpg logo_wzieu_www02.png
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij