WMFlow'er

System WMS (ang. Warehouse System Management), czyli system wspomagania informatycznego do zarządzania magazynem. Stosowany jest przede wszystkim w celu:

 • koordynowania pracy jednostki magazynowej,
 • ułatwienia lokalizacji konkretnych towarów w magazynie,
 • kontrolowania stanów magazynowych oraz operacji przyjęć i wydań,
 • sterowania zadaniami magazynierów,
 • zarządzania etykietami,
 • wspomagania procesów inwentaryzacji i optymalizacji magazynu,
 • tworzenia raportów.

 

WM Flow’er to zaawansowany system zarządzania ruchem w magazynie, którego mechanizmy i algorytmy decyzyjne stanowią integrację wiedzy z obszaru logistyki i informatyki. System dedykowany jest dla magazynów różniej wielkości, o różnorodnym sposobie składowania i stopniu zmechanizowania – od operacji wykonywanych w trybie ręcznym do pełnej automatyzacji działań.


Aplikacja została stworzona w oparciu o język programowania C#.


Wysoki poziom elastyczności pozwala na dostosowanie systemu do swoistych kryteriów logistyki branżowej w magazynach różnych firm.
Parametryzacja funkcjonalna procesów definiowana jest za pośrednictwem skalowalnej platformy. Istnieje również możliwość indywidualnej modyfikacji modułów i rozszerzania atrybutów tej platformy.


Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania magazynem jest istotnym krokiem w stronę zmian w funkcjonowaniu prowadzonej jednostki organizacyjnej. Jest to niewątpliwie inwestycja w rozwój, ponieważ taka zmiana w sposobie zarządzania przynosi szereg korzyści.

Ogólne korzyści z wdrożenia:

 • krótszy czas kompletacji,
 • możliwość zarządzania i kontroli pracy magazynierów,
 • zwiększenie dokładności kompletacji,
 • redukcja liczby pomyłek,
 • bardziej efektywne zarządzanie powierzchnią magazynową i optymalizacja wykorzystania miejsc,
 • ewidencjonowanie stanu zapasów w magazynie,
 • możliwość planowania dostaw przychodzących i wydań z magazynu,
 • przyjęcia i wydania towarów realizowane w oparciu o ustalone strategie,
 • kontrola dostaw i wydań,
 • ciągły dostęp do danych i ich aktualizacja,
 • niższy poziom zapasów,
 • zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji,

oraz wiele innych.

 


Aspekt benefitów wynikających z wdrożenia systemu WMFlow’er w magazynie jest determinowany potrzebami Klienta. Uzyskane korzyści w najkrótszym czasie zauważalne są w obszarach, gdzie poziom sprawności był najniższy, ale skuteczność wprowadzenia oprogramowania widoczna jest w każdym z objętych przez system obszarów.


Aby system WMFlow’er przyniósł pożądane korzyści ważne jest przeprowadzenie audytu procesowego i wdrożeniowego we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Analiza obszarów funkcyjnych i czynników na nie wpływających pozwala zobrazować przepływy wewnętrzne jednostki oraz dokonać ewentualnych reorganizacji. Czynności te mają na celu sprecyzowanie parametrów i funkcjonalności pod kątem zaprojektowania i dostosowania wdrażanego systemu. Po przeprowadzonym audycie aplikacja może zostać zainstalowana oraz skonfigurowana pod kątem własnych procesów. Implementacja oprogramowania skorelowana jest z instalacją sprzętu i integracją z innymi systemami. Kolejną fazą jest testowanie i szkolenia personelu w kontekście obsługi. Istotne są zgłoszone preferencje zmian i usprawnień pozwalające wprowadzić ewentualne poprawki systemowe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą wdrożenia.

 

logo3.jpg logo2.jpg logo1.jpg logo4.jpg RADA_BIZNESU_wzieu_fb_logo_000.jpg logo_wzieu_www02.png
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij