Hurtownie danych

Hurtownia danych stanowi zbiór baz danych, które parametryzowane są jako zintegrowane, nieulotne i ukierunkowane.

 • Zintegrowane, czyli sformułowane we wspólnym języku na poziomie pojęć i schematu baz danych niezależnie od pochodzenia danych,
 • Nieulotne, to znaczy takie, które przeznaczone są do długofalowego przechowywania, mające wartość archiwalną, w istocie niepodlegające zmianom innym niż dodawanie nowych danych,
 • Ukierunkowane, czyli uporządkowane w sposób mający na celu uproszczenie konkretnych zadań analitycznych, racjonalizowane pod kątem transponowania zapytań w określonej formie

Podstawowe cele tworzenia hurtowni danych:

 • Wykonywanie analiz biznesowych bez ingerencji w systemy transakcyjne – przetwarzanie analityczne danych (On-Line Analytical Processing, OLAP)
 • Wspomaganie decyzji (Decision Support, DS)
 • Całościowy wgląd w dane firmy
 • Dostęp do danych historycznych,
 • Archiwizacja danych

Przykładowe obszary zastosowania i wykorzystania hurtowni danych:

 • analiza trendów i zachowań
 • wykrywanie oszustw
 • budżetowanie
 • ukierunkowany marketing
 • analiza rentowności
 • zapobieganie odejściu klienta
 • zarządzanie zapasami
 • automatyczne generowanie zamówień
 • analiza ryzyka kredytowego
 • długoterminowa ocena wartości klienta

 

Architektura hurtowni danych

logo3.jpg logo2.jpg logo1.jpg logo4.jpg RADA_BIZNESU_wzieu_fb_logo_000.jpg logo_wzieu_www02.png
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij